Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la Contact@ejobsgroup.ro, alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

F 20.09.1979

Permis conducere:  Cat.B, Data obtinerii:11.11.2000

obiectiv

 

-bun negociator, -abilitati forte bune de comunicare, -bun organizator, -flexibilitate, -capacitate de previziune, -capacitate de analiza si de sinteza, -creativ, -dinamic, -autoritar, -spirit de echipa, -stapan pe sine, -corect, -atasament fata de valorile firmei.

Salariu: nespecificat

Beneficii: Disponibilitate de schimbare resedinta:- numai in strainatate

Tip job: Full time

Departament: Altele

Oras de lucru: Ploiesti

Nivel Cariera: Manager / Executiv

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

01.07.2011 - prezent

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

01.10.2008 - prezent

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: contabil sef

Responsabilitati:

- prelucrarea registrului de casa si a documentelor cuprinse in acesta;
- verificarea daca operatiunile de incasari si plati au la baza documente justificative intocmit conform legii;
- verificarea daca operatiunile sunt oportune , legale si corecte;
- distribuirea de numerar in conturi;
- verificarea soldurilor zilnice;
- inregistrarea zilnica , cronologica si sistematica a documentelor justificative prezentate de catre compartimentele functionale , cu ajutorul programului de evidenta contabila implementat in ntate;
- prelucrarea extraselor de cont si a documentelor anexate pentru conturile bancare
- verificarea daca operatiunile de incasari si plati au la baza documente justificative intocmite conform legii;
- verificarea daca operatiunile sunt oportune,legale si corecte;
- distribuirea sumele decontate sau incasate in conturi;
-emiterea de documente bancare(CEC,BO,OP etc} pentru plata furnizorilor , precum si intocmirea documentelor de plata cu privire la obligatiile catre bugetul de stat ,bugetul local si alte institutii;
-depunerea de numerar , documente bancare si ridicarea de numerar , extrase bancare de la banca;
-intocmirea borderoului de plata salarii pe card , precum si intocmirea de documente bancare pentru transferul sumelor destinate salariilor din conturile curente ale unitatii in caonturile de salarii;
- prelucrarea raportului de gestiune al Sectiei de productie si a documentelor anexate acestuia si inregistrarea in contabilitate a valorilor materiale cantitativ-valoric , a cheltuielilor pe feluri de cheltuieli , dupa natura lor , pe locuri de producere , pe sectoare de activitate;
-verifica daca toate operatiunile au fost consemnate in documente si raportul de gestiune;
-verifica corespondenta dintre soldurile conturilor din contabilitate cu documentele primare;
-intocmeste balanta analitica a materialelor;
-urmareste corespondenta consumurilor efective cu cele normate pe fiecare luna si sesizeaza aparitia unor neconcordante;
-prelucrarea rapoartelor si fiselor de lucrari in vederea inregistrarii in contabilitate a productiei finite si a productiei in curs de executie;
-inregistrarea si prelucrarea documentelor ce privesc relatiile cu clientii si furnizorii ,a altor creante si obligatii pe categorii , precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica;
-controlul evidentei facturilor primite si introducerea lor la plata la temenul scadent;
-controlul evidentei facturilor emise si urmarirea incasarilor;
-intocmirea de procesele verbale de compensare si inregistrarea acestora in contabilitate;
-tine evidenta avansurilor spre decontare;
-evidenta analiza furnizori, clienti, creditori, debitori;
- verificarea si coordonarea activitatii personalului din subordine conform fiselor de post ale acestora ;
- intocmirea statelor lunare de salarii pentru toti salariatii pe baza fiselor colective de prezenta pe fiecare loc de munca din unitate;
-completarea fiselor fiscale pentru fiecare salariat si asigurarea depunerii acestora la termenul prevazut de lege;
- intocmeste si depune lunar declaratiile privind obligatiile bugetare de stat,asigurari sociale , somaj ,
sanatate , ITM ;
-intocmirea declaratiilor anuale privind impozitul pe cladiri , taxa asupra mijloacelor de transport si depunerea lor in termen la Administratia Financiara locala;
-suprevegherea impozitelor si taxelor datorate bugetului local , bugetelor fondurilor speciale , bugetului de stat conform legislatiei in vigoare;
-asigurarea constituirii ,retinerea si virarea la termen conform prevederilor legale;
–evidenta contabila a mijloacelor fixe pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta ,inregistreaza amortizarea aferenta acestora;
-urmarirea evidentelor contabile conform legii(HG 831/1997;LEGEA 81/1991) , evidenta formularelor cu regim special;
-urmarirea eliberarii acestora sa se faca dintr-un bonier distinct si intrarile intr-un carnet de NIR-uri distinct ; miscarile acestora se tine pe un anumit tip de imprimat cu ajutorul fisei de magazie a formularelor cu regim special ;
- contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli ,dupa natura lor;
- contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri,dupa natura lor;
– furnizearea periodica de informatii despre evolutia acestora conducatorului compartimentului financiar- contabil a unitatii ;
- stabilirea lunara a profitului sau pierderilor ;
- .intocmirea lunara a balantei de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale si verificarea realitatii soldurilor la conturile de activ si pasiv;
- intocmirea raportarilor semestriale, bilantul contabil,contul de profit si pierdere si anexele la bilant in conformitate cu Normele de intocmire a acestora emise de Ministerul de Finante impreuna cu directorul economic;
– intocmirea unui buget de venituri si cheltuieli al firmei impreuna cu directorul economic ;
- asigurarea indeplinirii prevederilor legale referitoare la inventarierea patrimoniului si raspunderea de valorificare, in contabilitate a rezultatelor consemnate in procesele verbale;
- asigurarea pastrarii registrelor de contabilitate in stricta concordanta cu destinatia acestora potrivit legii , prezentandu-le in mod ordonat si completate astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;
-aplicarea tuturor reglementarilor legale din domeniul financiar-contabil ,in cadrul firmei;
-cunoasterea permanenta a modificarilor legislative astfel incat sa se poata sesiza eventualele facilitati fiscale sau ingradiri in demersurile necesare desfasurarii activitatii;
– urmarirea permanenta ca firma sa fie autorizata conform legislatiei in vigoare;
- informarea continua a administratorului ,a directorului economic si a directorului tehnic cu privire la rezultatele economico-financiare ale societatii ,in vederea imbunatatirii acestora;
- punerea in aplicare oricarei alta atributie trasata de administratorul firmei sau directorul economic si informeaza asupra stadiului indeplinirii acesteia in timp util prin orice mijloace de comunicare existente in firma;
- pastrarea confidentialitatii informatiilor din firma.

01.03.2007 - 28.02.2009

Departament: administrativ / logistica

Titlu Job: director general

Responsabilitati:

- prezentarea activitatii firmei in fata organelor de control
- gestionarea bunului mers al firmei
- organizarea activitatii de vanzare a lucrarilor firmei
- realizarea si intocmirea ofertelor,devizelor si contractelor catre clienti
- organizarea activitatii de marketing
- studiul de piata in vederea promovarii lucrărilor firmei
- promovarea imaginii firmei prin diferite materiale publicitare
- participarea la intocmirea planului de afaceri
- participarea la licitatii, targuri, expozitii
- distribuirea de "Chestionare de evaluare a satisfacţiei clienţilor"
- intocmirea semestriala de "Raport de evaluare a safisfacerii cerintelor clientilor"
- comunicarea si urmarirea respectarii protectiei muncii si PSI,MSSM,SMC
- administrarea in mod judicios a resurselor alocate
- verificarea activitatii personalului din subordine conform fiselor de post
- supervizarea activitatii echipei de lucru subordonata
- angajarile de personal pentru Departamentul Vanzari
- urmarirea respectari prevederilor ROI care privesc Departamentul Comercial
- verificarea si urmarirea prevederilor Standardului ISO 9001 – 2008

19.02.2006 - 19.02.2007

Departament: achizitii

Titlu Job: sef birou aprovizionare-desfacere

Responsabilitati:

- aprovizionarea societatii cu materiale necesare desfasurarii activitatii ;
- urmarirea , actualizarea si respectarea contractelor cu furnizorii ;
- corespondenta cu furnizorii de materiale ;
- urmarirea calitatii ,cantitatii si pretul produselor aprovizionate ;
-verificarea impreuna cu gestionarul la receptia produselor aprovizionate ;
- evaluarea si reevaluarea furnizorilor ;
- colectarea de oferte de pret de la mai multi furnizori ;
- buna comunicare cu celelalte compartimente ;
- verificarea activitatii personalului din subordine conform fiselor de post ale acestora in vederea respectarii prevederilor standardului ISO 9001 ;
-asigurarea respectarii ROI si de toate atributiunile ce-I revin din Deciziile si Notele interne existente ;
-participarea la comisia de analiza a neconformitatilor ;
-participarea la Sedintele de Analiza a Managementului ;
-instruirea si verificarea personalului din subordine cu prevederile documentatiei Sistemului de Management al Calitatii standardului ISO 9001 .

19.02.2006 - 19.02.2007

Departament: prelucrarea lemnului / pvc

Titlu Job: operator prelucrare si validare date

Responsabilitati:

- executarea de proiecte conform fiselor de analiza prezentate la depratament pentru realizarea executiei ;
-respectarea conditiilor conform cerintelor fisei de analiza a comenzilor ce urmeaza a se realiza debitarea si otimizarea materialelor necesare pe lucrare ;
- asigurarea planurilor de executie in aletierul de productie ;
-aducerea la indeplinire toate atributiile de serviciu trasate de seful ierarhic;
-anuntarea de urgenta coordonatorul direct in cazul in care apar defectiuni ale echipamentelor de lucru aflate -in dotare si sa atenioneze imediat in vederea eliminarii lor
-comunicarea cu seful ierarhic ori de cate ori situatia o cere pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor
-respectarea si auducerea la indeplinire a sarcinilor date de seful ierarhic
-anuntul in timp util a coordonatorului direct in momentul in care materiile prime si materialele de intretinere nu sunt suficiente
-punerea in aplicarea a oricarei alte atributii trasata de sefii ierarhici si informeaza de stadiul indeplinirii acesteia in timp util
-respectarea prevederilor documentatiei de asigurare a calitatii aferente locului sau de munca
-cunoasterea si respectara normele specifice de protectie a muncii si P.S.I.
-adoptarea unui comportament civilizat fata de clienti
-in afara organizatiei nu face discutii despre activitatile interne ale firmei, doar strictul necesar pentru o eventuala promovare a societatii
-in afara organizatiei un divulga informatii despre lucrarile ce urmeaza a le angaja aceasta
-in afara oragnizatiei un discuta informatii despre activitatile prezente si viitoare ale organizatiei sau orice alte date care ar putea aduce prejudiciu societatii
-cunoasterea si respectarea instructiunilor privitoare la folosirea echipamentelor si sa lucrul cu ele doar -in spiritul asigurarii sigurantei muncii pentru evitarea oricaror posibile accidente
-lucrul pe echipamentele pentru care s-a facut instruirea sau s-a efectuat calificarea necesara

19.02.2000 - 19.02.2001

Departament: office / back-office / secretariat

Titlu Job: secretara

Responsabilitati:

-primirea si distribuirea corespondentei astfel incat documentele sa ajunga la sectorul de destinatie;
-intocmirea registrul de intrari-iesiri urmarind ca nici un document sa nu intre si sa nu iasa din evidenta societatii fara a fi inregistrat;
-clasarea documentelor firmei si le asezarea in ordine in dosare si bibliorafturi;
-desfasurarea de activitati specifice secretariatului : protocol, expeditii postale, relatii cu publicul;
-preluarea si transmiterea de mesaje telefonice, faxuri, etc;
- derularea operatiunilor specifice cu Registrul Comertului si alte institutii ale statului;
-derularea activitatilor cu Camera de Munca, astfel incat operatiunile de angajari, desfacerea contractelor de munca, suspendari, etc sa se desfasoare conform prevederilor legale;
raspunderea stricta pentru stampila societatii, care se va aplica numai pe documentele ce privesc firma in urma semnarii acestora de reprezentantii legali ai societatii;
-intocmirea documentelor de incasari si plati prin casa;
-realizarea operatiunilor de incasari si plati in numerar in si din casieria societatii;
-intocmirea si listarea zilnica a registrul de casa;
-Intocmirea deconturilor de cheltuieli si asigurarea justificarii lor integrala, pentru sumele acordate avans spre decontare;
-intocmirea bonurilor de consum si fiselor de receptie pentru bunurile care intra in gestiunea altui angajat al firmei;
-incadrarea in disciplina financiara in vigoare respectand plafoanele de incasari si plati efectuate prin casieria societatii;
-intocmirea de liste cu pontaje pe baza listelor trimise de sefii de atelier sau departamento;
-intocmirea pe baza pontajelor , a listelor cu salariatii care au dreptul sa primeasca tichete de masa si cuantumul acestora;
-efectuarea platilor pentru salariile angajatilor societatii la datele stabilite de conducere si distribuie tichetele de masa;
-intocmirea de facturi fiscale pe baza situatiilor de lucrari primite de la contabilitate si serviciul tehnic;
-aducerea la cunostinta directorului economic orice problema aparuta cu privire la documentele de plata si incasare, in relatiile cu salariatii, in deconturile acestora, etc;

19.02.1999 - 19.02.2000

Departament: telecomunicatii

Titlu Job: oficiant

Responsabilitati:

- efectuarea de plati ale unor mandate de pensii ,cec-uri alocatii minori ,
- incredintarea corespondentei avizate de factorii postali in teren catre persoane fizice sau juridice pe baza unor documnete sau acte de identitate ,completarea formularelor de predare si incasarea de comisioane aferente corespondetei si coletelor catre destinatar;
-indicatiile specifice AR,PC,EXRES,POST_RESTANT,etc , confirmarile ulterioare;
-incredinţarea sumelor de bani, de persoane fizice şi juridice, oficiilor poştale pentru remiterea lor la destinaţie;
-achitarea mandatelor poştale, telegrafice şi on-line;
-verificarea formularelor specifice unei activităţi poştale şi ntocmirea actelor de nereguli;
-efectuarea operaţiunilor specifice trimiterilor din categoria “Obiecte de corespondenţă;
-operarea cu sistemele de distribuire a obiectelor de corespondenţă simplă şi nregistrată;
-efectuarea operaţiunilor specifice trimiterilor din categoria “Obiecte de mesagerii;
-inmnarea obiectelor de mesagerii la sediul oficiului sau domiciliul destinatarului;
-expedierea bunurilor de larg consum la domiciliu prin serviciile poştale;
-incheierea operaţiunilor de prezentare; nchiderea expediţiei; efectuarea schimbului de expediţie;
-primirea expediţiei şi prelucrarea n vederea distribuirii;
-distribuirea corespondenţei simple,orespondenţei nregistrate,actelor de procedura;
-trimiteri care nu pot fi distribuite: avizarea, reavizarea, napoierea, reexpedierea, trimiterea la păstrare;
-redactarea adresei la mandate, excepţii de la adrese;
-formalităţi la achitare: cu numerar, cu ordin de plată, cu cont avans, cu proces verbal ;
-mandate care nu pot fi achitate: avizate, reavizate, napoiate, reexpediate, trimise la păstrare;etc.

19.02.1998 - 19.02.1999

Departament: petrol / gaze

Titlu Job: vanzator

Responsabilitati:

-alimentarea autoturismelor la cererea clientilor , intocmirea bonului de casa la incasarea numerarului de la client;
-intocmirea procesului verbal de intrare tura a seriilor aflate la pompele de alimentare combustibili,
-Intocmirea rapoartelor de alimentare bazine statie si proba combustibilului inainte de a se face alimentatrea catre client;
-registrul de casa pentru incasarile de numerar pe tipuri de combustibil ;
-Intocmirea tuturor documentelor de securitate pe fiecare schimb de personal , echipamentul conform normelor de protectia a muncii
-Intocmirea situatiilor financiare si predarea numararului la fiecare terminare de program ,
-Intocmirea de registre vanzari pentru fiecare schimb de personal pe produse nepetroilere existente in magazinul statiei peco;
-Raportarea de cantitati combuustibili existenti la momentul incheierii programului ,
-Raportarea seriilor pentru fiecare pompa in parte pe fiecare tip de combustibil, liste si procese verbale la intrarea si plecarea dupa orele de program din statia peco,etc

studii

 

Facultati:

2006 - 2009 Facultate / Colegiu: Drept la Facultata de Drept din Bucuresti. Actualmente Consilier Juridic in Colegiul Juristilor Prahova
1994 - 1998 Liceu: Contabilitate/Alimentatie Publica la Liceul Economic Ploiesti din Ploiesti. Contabilitate/Tehnolog in Alimentatia Publica

Premii

Certificari
Aug 2012 - Sep 2012: Inspector Resurse Umane

aptitudini

 

Limbi straine(Scris,Vorbit,Citit):

engleză(avansat,mediu,avansat)

italiană(mediu,mediu,avansat)

spaniolă(mediu,mediu,avansat)

franceză(avansat,avansat,avansat)Pagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close