Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la Contact@ejobsgroup.ro, alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

F 25.12.1978

Permis conducere:  Cat.B, Data obtinerii:13.06.2000

obiectiv

 

Indeplinirea sarcinilor de serviciu cu profesionalism.

Tip job: Full time

Departament: Juridic, Relatii publice, Farmacie, Educatie / Training / Arte, Administrativ / Logistica, ONG / Voluntariat, Functii publice, Transport / Distributie, Banci

Oras de lucru: Bucuresti

Nivel Cariera: Mid-Level (2-5 ani)

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

01.05.2016 - 31.01.2017

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

1. Coordoneaza reviziile periodice ale Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF).
2. Asigura coordonarea intregii activitati juridice a societatii.
3. Ia masuri de rezolvare a lucrarilor cu caracter juridic, indeplinind atributiile juridice care decurg din reglementarile in vigoare.
4. Urmareste incadrarea activitatii societatii in limitile impuse de legislatia in vigoare.
5. Raspunde de legalitatea tuturor documentelor intocmite sau avizate de organelle de conducere.
6. La cererea organelor de conducere sau de administratie a societatii, propune solutii juridice si/sau masuri ce urmeaza a fi luate in situatii de natura a angaja raspunderea patrimoniala a societatii.
7. Asigura asistarea juridica a conducerii societatii in activitatea de control efectuata de diverse institutii ale statului.
8. Raspunde de legalitatea masurilor luate in solutionarea amiabiala sau procesuala a litigiilor interne si externe.
9. Participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care le initiaza sau desfasoara toate departamentele din cadrul societatii; contracte de garantare cu grad ridicat de risc ori sume mari garantate, incheierea de protocoale cu alte IFN-uri, banci, brokeri, birouri notariale cu privire la contractele de cesiune de creante, contractele de ipoteca.
10. Indruma si controleaza din punct de vedere profesional modul cum se desfasoara activitatea juridica din cadrul societate.
11. Urmareste aparitia dispozitiilor, regulamentelor, amendamentelor,OUG-uri, HG-uri, legi cu caracter normativ si semnaleaza organelor de conducere sarcinile ce revin societatii, potrivit acestora.
12. Avizeaza contractele, conventiile, fisele de post, precum si actele emise de societate prin care se aplica sanctiuni salariatilorprevazute de legislatia muncii.
13. Atesta Actul Constitutiv al societatii in cazul in care survin modificari si intocmeste dosarul pentru Registrul Comertului.Intocmeste si depune cererile de mentiuni pentru inscrierea lor in Registrul Comertului.
14. Asigura pe baza Imputernicirii de Reprezentare Juridica reprezentarea si sustinerea intereselor societatii in fata tuturor organelor statului – instante judecatoresti, a organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, Ministere, Administratii financiare.
15. Tine evidenta actelor normative.
16. Studiaza problemele juridice cu privire la aplicatia legislatiei in domeniul emiterii de garantii, precum si in toate celelalte domenii in care societatea poate fi angrenata in diverse litigii.
17. Ia masuri in recuperarea creantelor si obtinerea titlurilor executorii, sprijinind executarea acestora in forma prevazuta de legislatia in vigore.
18. Participa in faza de conciliere a litigiilor comerciale, prin intermediul unui Mediator.
19. Intocmeste acte de natura procesuala – cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri neconventionale, cereri de decalare a cailor ordinare si extraordinare de atac si motivarea acestora, interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise.
20. Intocmeste raportari semestriale in legatura cu situatia litigiilor pe care le are societatea.
21. Tine evidenta dosarelor procesuale.
22. Respectarea normelor de tehnica securitatii in munca si a normelor de prevenire a incendiilor, si a celor privind paza securitatii sediului.
23. Asigura securitatea documentelor aflate asupra sa si respectarea normelor legale privind disciplina in munca.
24. Respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu.
25. Manifestarea unei conduite profesionale (ce include obligatoriu politete, solicitudine) in realtiile cu colegii si cu toate persoanele cu care intra in contact.
26. Raspunde pentru pastrarea in bune conditii si utilizarea conforma a echipamentului si a aparaturii cu care lucreaza.

01.10.2015 - 30.11.2015

Departament: educatie / training / arte

Titlu Job: formator

Responsabilitati:

Formator Agent de Curatenie in cadrul Proiectului POSDRU " Imbunatatirea accesului si participarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii". Cod Proiect - POSDRU/165/6.2/S/143076.

Conceperea propriilor activitati de instruire/formare;
Elaborarea strategiilor de formare;
Analizarea solicitarilor de instruire/formare in scopul determinarii competentelor necesare pentru satisfacerea lor;
Stabilirea expertizei necesare in scopul realizarii ofertei de formare pe baza cunostintelor de specilaitate;
Intocmirea raportului de activitate.

01.05.2015 - 30.09.2015

Departament: educatie / training / arte

Titlu Job: formator

Responsabilitati:

Formator Lucrator in Comert in cadrul proiectului POSDRU - "Calificarea si recalificarea angajatilor din domeniile servicii de securitate si comert din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud-Est". Cod Proiect - POSDRU/164/S/140363

Conceperea propriilor activitati de instruire/formare;
Elaborarea strategiilor de formare;
Analizarea solicitarilor de instruire/formare in scopul determinarii competentelor necesare pentru satisfacerea lor;
Stabilirea expertizei necesare in scopul realizarii ofertei de formare pe baza cunostintelor de specilaitate;
Intocmirea raportului de activitate.

01.05.2014 - 30.11.2014

Departament: resurse umane / psihologie

Titlu Job: consilier in cariera

Responsabilitati:

Realizarea activitatii de informare si consiliere.
Crearea instrumentelor de lucru necesare derularii activitatii de informare si consiliere si adaptate categoriilor de grup tinta.
Informarea si consilierea grupului tinta prin efectuarea atat de sedinte de consiliere individula, dar si sesiuni de consiliere colectiva.
Aplicarea de masuri speciale in special pentru somerii de lunga durata si pentru somerii tineri, care necesita o gama de tehnici si instrumente distincte in vederea motivarii reinsertiei pe piata muncii.

01.10.2013 - 31.01.2014

Departament: educatie / training / arte

Titlu Job: formator

Responsabilitati:

Formator antreprenoriat si administrarea afacerilor.
Grupul Tinta: Femei vulnerabile si tineri neangajati.
Cursuri de lucrator in comert, antreprenoriat, IT

01.08.2007 - 30.06.2012

Departament: transport / distributie

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

Reprezentarea societatii in fata tuturor organelor jurisdictionale;
Urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin
societatii;
Intocmeste documentele prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului;
Vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea societatii;
Intocmeste contracte, acte aditionale, somarea clientilor, cereri de chemare in judecata, notificari, reprezentarea in instanta pentru apararea intereselor societatii;
Intocmeste actele necesare pentru obtinerea diferitelor avize, licente necesare desfasurarii activitatii in buna ordine a companiei ;
Avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea societatii;
Participa la negocierea contractului colectiv de munca;
Participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii societatii dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz;
Participa la negocierea contractelor in care societatea urmeaza sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte;
Urmareste respectarea legalitatii in cazul incheierii, modificarii si desfacerii contractelor individuale de munca;
Completarea si operarea de modificari in Registrul general de evidenta al angajatilor;
Intretinerea relatiilor cu Birouri Notariale pentru legalizarea actelor;
Intretinerea relatiilor cu organele competente ( DGFP, MIRA, Camera de comert si Industrie, Serviciul Emigrari, Judecatorii, Tribunale).
Castigarea tuturor proceselor
Doina Cherry HR - 0744 389 057
Masina
Telefon
Bonuri de masa
Bonusuri in functie de recuperarea creantelor

01.09.2004 - 31.03.2006

Departament: farmacie

Titlu Job: administrator

Responsabilitati:

Asigurarea aprovizionarii cu mijloace fixe şi consumabile
Centralizarea necesarului de mjloace fixe şi consumabile
Contactarea furnizorilor şi negocierea condiţiilor financiare favorabile firmei
Asigurarea si respectarea bugetului alocat
Organizarea activitatii de transport şi de recepţie a materialelor
Raportarea neconcordanţelor între bugetul de consumabile şi necesar
Asigurarea serviciilor/utilităţilor firmei
Identificarea furnizorilor, analizarea şi prezentarea Directorului Administrativ oferte favorabile firmei
Asigurarea fluxului de documente necesare perfectării contractelor
Arhivarea copiilor ale contractelor
Urmărirea derularii contractelor cu furnizorii de servicii
Monitorizarea consumului şi propunerea măsurilor de reducere
Asigurarea remedierii situaţiilor neprevăzute
Administrarea sediului firmei
Asigurarea a bunei funcţionari a mijloacelor fixe de uz comun
Asigurarea unui mediu de lucru sigur şi condiţii bune de lucru
Asigurarea fluxului de documente justificative şi arhivarea lor
Asigurarea asistenţei administrative pentru noi proiecte
Analizarea pietei în funcţie de noile proiecte alocate de Directorul Administrativ
Estimarea necesarului de activităţi presupuse de fiecare proiect
Propunerea de soluţii de ordin administrativ
Asigurarea obţinerii documentaţiei şi aprobărilor specifice
Masina
Telefon
Laptop

01.05.2002 - 31.08.2004

Departament: farmacie

Titlu Job: asistent manager si resurse umane

Responsabilitati:

Urmărirea agendei Directorului General
Stabilirea împreună cu Directorul General programul zilnic al activităţilor care îi revin
Notarea programările întâlnirilor Directorului General şi urmărirea respectarii acestora
Asigurarea reprogramarii în caz de nevoie
Comunicarea celor implicaţi de schimbările intervenite
Asistarea Directorului General la şedinţe de lucru şi întâlniri de afaceri
Participarea la şedinţele de lucru prezidate de Directorul General
Participarea şi asigurarea traducerilor în cadrul întâlnirilor de afaceri cu clienţii străini
Convocarea participanţilor la şedinţele firmei
Păstrarea legăturii permanente între Directorul General şi directorii de departamente
Asigurarea redactarii documentelor/corespondenţei de protocol
Redactarea corespondenţei de protocol/oferte la standarde de calitate care să asigure imaginea pozitivă a firmei
Urmărirea continuitatii corespondenţei desfăşurate
Arhivarea corespondenţei pe criterii care să permită o identificare eficace şi acces rapid la informaţii
Traducerea în/din limba engleză a corespondenţei Directorului General
Realizarea traducerii în/din limba engleză a documentelor de prezentare a firmei sau a altor documente specifice managementului firmei
Supervizarea altor traduceri în/din limba engleză realizate în cadrul firmei sau pentru firmă
Gestionarea documentele de interes general ale firmei
Centralizarea normelor interne, procedurile firmei şi alte documente de interes general
Urmărirea modificărilor apărute şi asigurarea actualizărilor necesare
Sesizarea şi propunerea corecţiilor/metodelor de armonizare şi simplificare a normelor interne
Asigurarea difuzarii către managementul firmei a actualizărilor operate
Asistarea Directorului General şi directorii de departamente în implementarea şi dezvoltarea de noi proiecte
Participarea activa la problemele legate de proiectele noi indicate de Directorul General şi păstrarea in permanenta a legăturilor dintre Directorul General şi ceilalţi directori în vederea derulării şi a finalizării proiectelor
Centralizarea informaţiilor care îi parvin, prelucrarea şi prezentarea Directorului General în forme clare şi accesibile
Asigurarea demersurilor necesare optimizării activităţii de colectare a datelor
Difuzarea de informaţii primite de la Directorul General către persoanele vizate
Tichete Cadou
Bonusuri la atingerea targetului
Laptop
Telefon

01.01.2002 - 31.05.2002

Departament: farmacie

Titlu Job: asistent achizitii

Responsabilitati:

Identificrea necesarului de aprovizionare;
Negocierea cu furnizorii preturile de achiziţie, încheierea contractele cu aceştia;
Luarea măsurilor necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;
Recomandarea alegerii produselor;
Intocmirea şi analizarea cererile de ofertă;
Urmarirea derularii contractelor;
Elaborarea politicilor, procedurilor şi instrumentelor de lucru necesare gestionarii activităţii de achiziţii la nivel de companie;
Elaborarea raportarii cu privire la cheltuieli, la nivel de companie şi pe fiecare direcţie de afacere;
Elaborarea propuneri de îmbunătăţire a procedurilor şi instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
Organizarea şi participarea la licitaţii;
Analizarea pietii şi sistemului de livrare pentru a evalua valabilitatea actuala şi viitoare a produselor;
Intocmirea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare import/export;
Urmărirea livrărilor şi asigurarea documentelor pentru formalităţile vamale;
Urmărirea derularii tuturor activităţilor să se facă cu respectarea normelor legale de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
Asigurarea instruirii corespunzătoare a personalului din subordine.
Tichete Cadou
Telefon

01.12.2000 - 31.12.2001

Departament: grafica / webdesign / dtp

Titlu Job: asistent marketing

Responsabilitati:

Aplicarea modalitatilor de lucru si de comunicare cu toate departamentele complexului;
Contribuirea la realizarea strategiei de tarife tinand cont de cererea pietei si de serviciile oferite;
Stabilirea contactelor cu posibili clienti si intretinerea contactelor cu cei existenti;
Contribuirea la realizarea de programe de fidelizare ale clientilor existenti;
Ofera informatii atat echipei cat si celorlalte departamente despre mixul de clienti si orice alte
informatii care ajuta la oferirea unor servicii excelente oaspetilor nostri;
Implementarea calendarului de activitati al departamentului si informeaza departamentele/ persoanele relevante pentru succesul acestuia;
Participarea la intalniri/ sedinte de informare in cadrul departamentului dar si inter-departamentale;
Folosirea tuturor mijloacelor puse la dispozitie pentru a promova complexul si pentru a realiza bugetul
de incasari stabilit;
Realizarea bazei de date cu clientiidar si cei potentiali si mentinerea ei la zi;
Mentinerea comunicarii active cu toti ceilalti sefi de departamente si oferirea acestora de informatiile de
care au nevoie.
Bonuri de masa
Telefon

studii

 

Facultati:

2010 - 2012 Masterat: Integrare si Afaceri Europene la Dimitrie Cantemir din Bucuresti.
1998 - 2003 Facultate / Colegiu: Drept la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Bucuresti.
1994 - 1998 Liceu: Matematica Fizica la Liceul Teoretic Ion Minulescu din Slatina.

Facultati in straiatate

-

Premii

Certificari
Oct 2014 - Oct 2014: ADAF
Diploma - EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Mar 2013 - Mar 2013: APPTR - TRANS TERRA
Diploma Formator de Formator
Mar 2012 - Mar 2012: APPTR - TRANS TERRA
Diploma Manager Proiect
Sep 2011 - Oct 2011: GRUPUL EUROPEAN AL MAGISTRATILOR
Certificat - MEDIEREA ALTERNATIVA VIABILA LA INSTANTELE DE JUDECATA
May 2001 - May 2001: ISJ - OLT
Atestat Limba Engleza
Sep 2000 - Dec 2000: ISJ OLT
Diploma Operator Calculator

aptitudini

 

Limbi straine(Scris,Vorbit,Citit):Pagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close