Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la Contact@ejobsgroup.ro, alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

F 29.05.1979

Permis conducere:  Cat.B, Data obtinerii:12.11.2007

obiectiv

 

Realizarea unor proiecte de succes, intr-o echipă performantă şi unită iar cunoştinţele profesionale in domeniul contabilităţii, fiscalităţii şi experienţa managerială acumulate să fie de un real folos in creşterea eficienţei activităţii şi profitabilităţii companiei.

Salariu: nespecificat

Tip job: Full time

Departament: Financiar / Contabilitate, Management

Oras de lucru: Bacau, Brasov, Iasi, Piatra Neamt

Nivel Cariera: Manager / Executiv

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

01.01.2016 - prezent

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: director economic

Responsabilitati:

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

1. ASIGURĂ BUNA GESTIONARE A PATRIMONIULUI
2. URMĂREsTE RESPECTAREA LEGISLAŢIEI FISCALE LA NIVEL DE FIRMĂ
3. ÎNTOCMESTE BUGETUL SUCURSALEI, INFORMEAZĂ SI FACE PROPUNERI DE CORECŢIE
4. RAPORTEAZĂ REZULTATELE FINANCIARE ALE SUCURSALEI
5. ELABOREAZĂ SI IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A GESTIUNII FIRMEI
6. COORDONEAZĂ ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINE

ATRIBUŢII PRINCIPALE:

1. Asigura buna gestionare a patrimoniului
Asigura conditiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale
Asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate la nivelul firmei, procedeele de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate
Organizeaza inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii
Asigura disponibilitatile necesare si mentinerea în permanenta a capacitatii de plata a societatii
Asigura plata la termen a sumelor ce sunt obligatia firmei fata de bugetul de stat, alte obligatii fata de terti
Asigura efectuarea corecta si la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului
Asigura relatia cu bancile si alte institutii financiare
Propune masuri concrete si eficiente pentru înlaturarea unor situatii nefavorabile în domeniul stocurilor
Desfasoara activitate de documentare în probleme economico-financiare
2. Asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma
Se documenteaza la zi cu privire la legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura desfasurarea activitatii financiar-contabile în conformitate cu legislatia de specialitate
Asigura respectarea regulilor de întocmire a raportarilor financiare
Asigura pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a rapoartelor financiare
Urmareste respectarea legislatiei fiscale
3. Întocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie
Realizeaza proiectul de buget anual, defalcat pe centre de cost
Analizeaza indicatorii de afaceri si îsi exprima punctul de vedere în legatura cu acestia
Sprijina compartimentele sucursalei în analiza indicatorilor proprii
4. Raporteaza rezultatele financiare ale firmei
Asigura înregistrarea sistematica si cronologica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si la rezultatele economice ale firmei, atât pentru necesitatile proprii, cât si în relatiile cu ceilalti agenti economici: clienti, furnizori, banci, organele financiar-fiscale
Asigura întocmirea tuturor raportarilor solicitate de organele administratiei financiare si de control, bancare, statistice
Prezinta Directorului rapoarte continând rezultatele financiare ale firmei pe centre de cost
5. Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei
Stabileste proceduri de lucru generale sau specifice care sa asigure evidenta de gestiune
Stabileste principiile de organizare a sistemului informational
6. Conduce si organizeaza activitatea departamentului
Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile în executarea acestor sarcini
Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din subordine
Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine
Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute în relatiile interpersonale
Propune recompensarea/sanctionarea personalului din subordine conform normativelor interne
Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

1. Legat de activitatile specifice, raspunde de:
Calitatea activitatii financiar-contabile a societatii si corectitudinea analizelor economice
Efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei
Îndeplinirea la termen si în conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor contractuale
Întocmirea lunara si în mod corect a raportarilor financiarel
Îndeplinirea la timp si întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de Director
Calitatea raportarilor si a informarilor
Stabilirea corectiilor bugetare si de executare a acestora (în colaborare cu managementul
Reprezentarea firmei la întâlniri ce au ca obiect problemele economico-financiare ale firmei
Elaborarea si comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru în probleme de gestiune a patrimoniului
Organizarea inventarierii patrimoniului

1. Legat de functiile manageriale, raspunde de:
Coordonarea eficienta a personalului din subordine
Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare
Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine

3. Legat de disciplina muncii, raspunde de:
Îmbunatatirea calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate prin mijloace proprii si/sau prin participarea la formele de pregatire si perfectionare mijlocite de firma
Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma
Utilizarea si pastrarea în bune conditii a documentelor cu regim special
Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau altor mijloace fixe primite în folosinta de la firma
Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau
Adopta un comportament în masura sa promoveze imaginea firmei
Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

AUTORITATEA POSTULUI:
Decide asupra metodologiei de întocmire a lucrarilor contabile si financiare
Aproba documentele privind obligatiile bancare
Semneaza corespondenta sucusalei pe probleme de specialitate
Semneaza formularele de avans si decont si operatiuni de plati catre furnizori în limitele stabilite de Directorul General
Semneaza pentru verificare toate documentele financiar-contabile
Are autoritatea de a solicita documentatie de specialitate si consultanta în domeniul financiar-contabil, gestiune de stoc si legislatie economica
Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de firma
Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine
Propune recompense/penalizari, prelungirea/încetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor
Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine

01.10.2012 - 31.12.2015

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: sef birou contabilitate

Responsabilitati:

Linie de raportare directă: Director Financiar
Linie de subordonare: Compartiment Contabilitate - 3 persoane,
Compartiment Financiar - 2 persoane;

Responsabilităţi:
-Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a patrimoniului sucursalei
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
-Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul sucursalei.
-Organizarea contabilităţii de gestiune, stabilirea impreuna cu factorii de
decizie a activităţilor, centrelor de cost şi a purtătorilor.
-Organizarea operatiunilor de inventariere a patrimoniului sucursalei.
-Realizarea si transmiterea tuturor informatiilor si rapoartelor solicitate de catre auditorii financiari ai societatii anual si semestrial, pentru datele aferente sucursalei, in vederea certificarii situatiilor financiare.
-Coordonarea activitatii biroului contabilitate, instruire si evaluare personal din subordine.

Realizari:
-Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne pentru activităţile
economice desfăşurate la nivel de sucursală in vederea eficientizării acestora
-Inlocuirea Directorului Economic pe perioada lipsei acestuia din
sucursală.

01.03.2010 - 31.10.2012

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: contabil sef uzina bacău

Responsabilitati:

Linie de raportare directă: Director uzina Bacău
Linie de subordonare : Compartiment financiar- contabil(2 persoane)
Compartiment Admnistrativ(1 persoană)
Compartiment Contracte(1 persoană)
Compartiment Transport (1 persoană)

Responsabilităţi:
-Organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile in conformitate cu
reglementările legale in vigoare la nivelul uzinei
-Coordonarea funcţionării uzinei ca subcentru de cost- delimitarea costurilor
pe centre de cost
-Participarea la elaborarea bugetului sucursalei, urmărind după aprobare
realizarea acestuia, analizarea propunerilor de modificare şi operarea corecţiilor
necesare
-Asigurarea inventarierii patrimoniului uzinei
-Participarea la recepţia obiectivelor de investiţii ale uzinei
-Intocmirea raportărilor privind activitatea financiar contabilă la nivelul uzinei
-Monitorizarea semestrială a gradului de realizarea a obiectivelor
-Evaluarea performanţelor individuale pentru personalul direct subordonat
-Negocierea si concilierea situaţiilor conflictuale aparute in relaţiile
interpersonale
-Stabilirea de măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine
-Dezvoltarea de relaţii pozitive cu personalul din cadrul uzinei in vederea
motivării şi a cresterii gradului de implicare in activitatea societăţii care să
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite

Realizari:
-Implementarea sistemului de lucru in timp real in sistemul Emsys ERP prin
inregistrarea operaţiunilor financiar contabile direct in baza de lucru a sucursalei
astfel incât in situaţiile financiare să se reflecte in orice moment rezultatul
financiar pentru intreaga sucursală acest lucru determinând economia de resurse;
-Am contribuit la imbunătăţirea activitaţii economice şi financiare a sucursalei
prin realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe fiecare centru de cost in parte
in vederea evidenţierii in timp real a rezultatului financiar pe fiecare centru de
cost.

01.10.2008 - 31.10.2010

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: economist principal specialist compartiment financiar contabil uzina bacău

Responsabilitati:

Linie de raportare directa: Director uzina Bacău

Responsabilităţi:
-Intocmirea lunară a balanţei de verificare la nivelul uzinei
-Organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile a gestiunilor de material
ale uzinei
-Verificarea legalităţii documentelor justificative care stau la baza
inregistrărilor in contabilitate
-Intocmirea raportărilor privind activitatea financiar contabilă la nivelul uzinei
-Monitorizarea semestrială a gradului de realizare a obiectivelor

Realizari:
-Organizarea şi imbunătăţirea activităţii gestiunii şi asigurarea unui control mai
riguros al stocurilor materializată prin reducerea stocurilor din magazie cu
influenţă asupra vitezei de rotaţie a stocurilor
-Exploatarea permanentă a sistemului financiar utilizat şi adaptarea acestuia
la cerinţele din raportările manageriale

01.12.2007 - 01.10.2008

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: contabil şef uzina bacău

Responsabilitati:

Linie de raportare directă: Director uzina Bacău
Linie de subordonare : Compartiment financiar- contabil(2 persoane)
Compartiment Admnistrativ(1 persoană)
Compartiment Contracte(1 persoană)
Compartiment Transport (1 persoană)

Responsabilităţi:
-Organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile in conformitate cu
reglementările legale in vigoare la nivelul uzinei
-Coordonarea funcţionării uzinei ca subcentru de cost- delimitarea costurilor pe
centre de cost
-Participarea la elaborarea bugetului sucursalei, urmărind dupa aprobare
realizarea acestuia, analizarea propunerilor de modificare şi operarea corecţiilor
necesare
-Asigurarea inventarierii patrimoniului uzinei
-Organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile a gestiunilor de materiale
ale uzinei
-Intocmirea lunară a balanţei de verificare la nivelul uzinei
-Participarea la recepţia obiectivelor de investiţii ale uzinei
-Intocmirea raportărilor privind activitatea financiar contabilă la nivelul uzinei
-Monitorizarea semestrială a gradului de realizarea a obiectivelor
-Evaluarea performanţelor individuale pentru personalul direct subordonat
-Negocierea şi concilierea situaţiilor conflictuale apărute in relaţiile
interpersonale
-Stabilirea de măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine
-Dezvoltarea de relaţii pozitive cu personalul din cadrul uzinei in vederea
motivării şi a creşterii gradului de implicare in activitatea societăţii care să
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite.

Realizari:
-Stabilirea criteriilor şi recrutarea pe baza acestora a unei echipe tinere şi
performante pentru Compartimentul Financiar Contabil
- Intocmirea procedurilor de lucru pentru activitatea financiar contabilă aplicate
la nivel de uzină care au fost promovate ulterior şi la nivelul intregii sucursale

01.06.2003 - 01.12.2007

Departament: achizitii

Titlu Job: economist principal serviciul contabilitate

Responsabilitati:

Linie de raportare directă: şef Serviciu Contabilitate

Responsabilităţi:
-Intocmirea Decontului de TVA
-Evidenţierea in contabilitate a cheltuielilor aferente facturilor de producţie
-Participarea la operaţiunile de inventariere a patrimoniului sucursalei
-Organizarea evidenţei contabile a mijloacelor fixe din patrimoniul
sucursalei
-Participarea la diverse raportări solicitate serviciului.

Realizari:
-Exploatarea sistemului financiar contabil utilizat şi realizarea directă din
program a raportărilor financiare la nivel de sucursală (Bilanţ, Cont de profit şi
pierdere)

01.09.2002 - 01.06.2003

Departament: financiar / contabilitate

Titlu Job: economist

Responsabilitati:

Responsabilităţi:
-Evidenţierea in contabilitate a cheltuielilor aferente activităţii desfăşurate
-Participarea la operaţiunile de inventariere a societăţii
-Organizarea evidenţei contabile a gestiunilor societăţii
-Realizarea de analize economico financiare
-Participarea la diverse raportări solicitate de catre directorul societăţii.

Realizari:
-Analize economico-financiare in vederea eficientizării activitaţii de producţie

studii

 

Facultati:

2005 - 2007 Masterat: Contabilitate si Auditul Afacerilor la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau, Facultatea de Stiinte Economice din Bacau.
1998 - 2002 Facultate / Colegiu: Contabilitate si Informatica de Gestiune la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iasi.

Premii

Certificari
Jun 2012 - Jul 2012: S.C. Ttini Smart Ideas S.R.L.
Oct 2011 - Nov 2011: Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ
Sep 2005 - Jul 2008: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Traininguri
Jan 2011 - Feb 2011: Institutul Kaizen Romania
Nov 2010 - Nov 2010: Fundatia "World Trade Institute Bucharest
Dec 2005 - Jun 2006: SC Tecnoservice Training Team SAPagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close